PKS Częstochowa - Wynajem autobusów, autokarów, busów

PKS Częstochowa realizuje wynajem autobusów w przewozach krajowych.

 

Oferujemy usługi transportu osób na wycieczki szkolne, kongresy, szkolenia, wyjazdy integracyjne, uroczystości i inne.

Obsługujemy zarówno transfery, jak i imprezy masowe. 

Współpraca z nami zapewni Państwu gwarancję bezpieczeństwa w zakresie kompleksowej obsługi przewozu. 

Dysponujemy autobusami o zróżnicowanym standardzie, spośród których wybierzecie Państwo pojazd odpowiadający Państwa wymaganiom.

Zapytania dotyczące wynajmu prosimy kierować drogą telefoniczną lub meilowo do Działu Przewozów.

 

Dział Przewozów:

tel.: 698 631 089

przewozy@pks-czestochowa.pl

w dni robocze od godz. 07:00 do 15:00

 


WARUNKI WYNAJMU AUTOBUSU NA ZLECENIA JEDNODNIOWE 

 

 1. Najemca jako organizator przewozu turystycznego zobowiązany jest zapewnić przewodnika /osobę odpowiedzialną za grupę/ oraz szczegółowy plan /trasę/ przejazdu, w przeciwnym wypadku kierowca po konsultacji z najemcą wybiera drogę, która w jego rozumieniu jest najbardziej odpowiednia
 2. najemca ponosi koszty związane z parkowaniem autobusu podczas trwania usługi, opłatą za przejazd drogami krajowymi oraz za przejazd płatnymi odcinkami autostrad
 3. najemca zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów porządkowych w pojeździe i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika adekwatną do poniesionych strat
 4. czas najmu rozpoczyna się od momentu wyjazdu z zajezdni do powrotu do zajezdni - czas pracy kierowcy najętego autobusu nie może przekroczyć 12 godzin (po uprzedniej zgodzie Przewoźnika czas można wydłużyć do 14 godzin), a czas prowadzenia autobusu bez przerwy nie może przekroczyć 4,5 godz. /ogółem 9 godz./
 5. najemca jako organizator przejazdu odpowiada za zawinione z jego strony powstanie naruszeń czasu jazdy lub odpoczynku kierowcy art.92a. ust.7 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 6. rozliczenie za usługę następuje po jej wykonaniu
 7. osoba dysponująca najętym autobusem zgłasza kierowcy i wpisuje do zlecenia najmu pojazdu ewentualne usterki, braki i niedociągnięcia niezwłocznie po podstawieniu autobusu a po wykonaniu usługi potwierdza podpisem jej realizację. W/w zlecenie stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę oraz ewentualnych wzajemnych roszczeń
 8. rozliczeniu podlegają kilometry lub czas wynajmu autobusu od wyjazdu do powrotu do zajezdni wg zapisów z urządzeń rejestrujących /tachograf analogowy lub cyfrowy/
 9. za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu wynajęcia autobusu ponad dopuszczalne normy pobiera się opłatę jak za godzinę najmu
 10. w przypadku rezygnacji z zamówionego autobusu najemca ponosi koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł
 11. osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami
 12. za mylne wypełnienie druku zamówienia odpowiada najemca,
 13. zmian w treści zamówienia autobusu możliwych do zrealizowania można dokonać w terminie do trzech dni roboczych przed ustalona datą wyjazdu.

Podczas wykonywania usługi transportowej mają zastosowanie przepisy Ustawy o Transporcie Drogowym, Rozporządzenia /WE/ nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r. oraz Prawo Przewozowe 


WARUNKI WYNAJMU AUTOBUSU NA ZLECENIA WIELODNIOWE

 1. Najemca jako organizator przewozu turystycznego zobowiązany jest zapewnić przewodnika /osobę odpowiedzialną za grupę/ oraz szczegółowy plan /trasę/ przejazdu, w przeciwnym wypadku kierowca po konsultacji z najemcą wybiera drogę, która w jego rozumieniu jest najbardziej odpowiednia
 2. najemca zabezpiecza i ponosi koszty związane z noclegiem kierowcy – mającym wpływ na bezpieczeństwo jazdy, parkowaniem autobusu podczas trwania usługi, opłatą za przejazd drogami krajowymi oraz za przejazd płatnymi odcinkami autostrad
 3. najemca zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów porządkowych w pojeździe i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika adekwatną do poniesionych strat
 4. czas najmu rozpoczyna się od momentu wyjazdu z zajezdni do powrotu do zajezdni - czas pracy kierowcy najętego autobusu każdego dnia nie może przekroczyć 12 godzin (po uprzedniej zgodzie Przewoźnika czas można wydłużyć do 14 godzin), a czas prowadzenia autobusu bez przerwy nie może przekroczyć 4,5 godz. /ogółem 9 godz./
 5. najemca jako organizator przejazdu odpowiada za zawinione z jego strony powstanie naruszeń czasu jazdy lub odpoczynku kierowcy /art.92a. ust.7 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym/
 6. po przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku
 7. w przypadku wynajmu na okres dłuższy niż 7 dni, w trakcie dyspozycji pojazdu, kierowcy należy zaplanować minimum 24 godzinny odpoczynek tygodniowy
 8. rozliczenie za usługę następuje po jej wykonaniu
 9. osoba dysponująca najętym autobusem zgłasza kierowcy i wpisuje do zlecenia najmu pojazdu ewentualne usterki, braki i niedociągnięcia niezwłocznie po podstawieniu autobusu a po wykonaniu usługi potwierdza podpisem jej realizację. W/w zlecenie stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę oraz ewentualnych wzajemnych roszczeń
 10. za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu wynajęcia autobusu ponad dopuszczalne normy pobiera się opłatę jak za godzinę najmu
 11. w przypadku rezygnacji z zamówionego autobusu najemca ponosi koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł
 12. osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami
 13. za mylne wypełnienie druku zamówienia odpowiada najemca,
 14. zmian w treści zamówienia autobusu możliwych do zrealizowania można dokonać w terminie do trzech dni roboczych przed ustaloną datą wyjazdu.

Podczas wykonywania usługi transportowej mają zastosowanie przepisy Ustawy o Transporcie Drogowym, Rozporządzenia /WE/ nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r. oraz Prawo Przewozowe