BIP

16.02.2024

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

Ogłoszenie przetargu biurowiec 02-2024 | pdf 223.9kb

Regulamin przetargu biurowiec 02-2024 | pdf 209.4kb

22.01.2024

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 29.12.2023r.

 

Protokół przetargu biurowiec 22-01-2024 | pdf 32.4kb

29.12.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 

Ogłoszenie przetargu biurowiec 12-2023 | pdf 228.2kb

Regulamin przetargu biurowiec 12-2023 | pdf 215.6kb

22.12.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 6 autobusów wycofanych z eksploatacji.

Ogłoszenie sprzedaż autobusy 12-2023 | pdf 256.9kb

30.11.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 08.11.2023r.

Protokół przetargu biurowiec 30-11-2023 | pdf 32.6kb

08.11.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 

Ogłoszenie przetargu biurowiec 08-11-2023 | pdf 223.2kb

Regulamin przetargu biurowiec 08-11-2023 | pdf 233.5kb

31.10.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 06.10.2023r.

Protokół przetargu biurowiec 31.10.2023 | pdf 33.7kb

27.10.2023

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

 

Ogłoszenie II na wybór biegłego rewidenta na rok 2023 i 2024 | pdf 189.3kb

Regulamin przetargu biurowiec 06-10-2023 | pdf 233kb

06.10.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 

Ogłoszenie przetarg biurowiec 06-10-2023 | pdf 224kb

21.09.2023

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta na 2023 i 2024 | pdf 189kb

12.09.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 2 autobusów wycofanych z eksploatacji.

Ogłoszenie sprzedaż autobusy 12.09.2023 | pdf 31.3kb

10.07.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 1 autobus wycofany z eksploatacji.

Ogłoszenie sprzedaż autobus 10-07-2023 | pdf 27.5kb

Regulamin przetargu biurowiec 13-06-2023 | pdf 234.3kb

26.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 4 autobusów wycofanych z eksploatacji.

Ogłoszenie sprzedaż autobus 26-06-2023 | pdf 29.9kb

13.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 1 autobus wycofany z eksploatacji.

w załączeniu :

Ogłoszenie sprzedaż autobus 13-06-2023 | pdf 27.4kb

13.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

Ogłoszenie przetarg biurowiec 13-06-2023 | pdf 223.1kb

12.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 15.05.2023r.

Protokół z 12.06.2023 sprzedaż biurowiec | pdf 27.9kb

06.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego.

Ogłoszenie o wyborze oferty paliwa 06.06.2023 | pdf 23.5kb

05.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza protokół z weryfikacji ofert złożonych na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego.

Protokół z 5.06.2023 dostawa paliwa | pdf 40.7kb

Regulamin przetargu 18.05.2023 | pdf 238kb

01.06.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 2 autobusów wycofanych z eksploatacji.

Ogłoszenie sprzedaż autobusów 01.06.2023 | pdf 31.6kb

29.05.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wraz z trasportem oleju napędowego.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu paliwa 29.05.2023 | pdf 405.3kb

Specyfikacja Warunków Zamówienia - paliwa 29.05.2023 | pdf 877.9kb

29.05.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napedowego.

Protokół z 29.05.2023 dostawa paliwa | pdf 23.7kb

24.05.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż ruchomości - 4 autobusów wycofanych z eksploatacji.

Ogłoszenie sprzedaż autobusów | pdf 262.6kb

18.05.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

Ogłoszenie o przetargu 18.05.2023 | pdf 226.3kb

Regulamin przetargu 18.05.2023 | pdf 238kb

15.05.2023

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wraz z trasportem oleju napędowego.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu paliwa 15.05.2023 | pdf 404.3kb

Specyfikacja Warunków Zamówienia - paliwa 15.05.2023 | pdf 877.3kb

06.10.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

przetarg-ogloszenie-06-10-2022 | pdf 931.6kb

regulamin-przetarg-06-10-2022pdf.pdf | pdf 336.8kb

01.07.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

31.05.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-31052022.pdf | pdf 627kb

regulamin-przetarg-31052022.pdf | pdf 1.6mb

11.05.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 14.04.2022 roku

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-z-dnia-10-maja-2022.pdf | pdf 409.5kb

14.04.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licytacji-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-14042022.pdf | pdf 3.1mb

regulamin-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-14042022.pdf | pdf 3mb

14.04.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 22.03.2022 roku

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-z-dn13042022-z-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf | pdf 411.3kb

24.03.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI : 30 pojazdów wycofanych z ruchu. 

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-przetarg-autobusy-14042022.pdf | pdf 2.1mb

regulamin-przetarg-autobusy-14042022.pdf | pdf 2.6mb

23.03.2022

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na wybór Prezesa Zarządu.

W załączniku : 

- Załącznik nr 1

zalnr-1do-uchwaly-nr-16vii2022-rn-pks-czestochowa-sa-postepowanie-kwalifikacyjne-na-stanowisko-prezesa-zarzadu.pdf | pdf 326.6kb

22.03.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-uzytkowania-prawa-wieczystego-biurowiec-22032022.pdf | pdf 2.5mb

regulamin-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-uzytkowania-prawa-wieczystego-biurowiec-22032022.pdf | pdf 3mb

22.03.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 17.02.2022 roku

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-z-dnia-16032022-sprzedaz-biurowca.pdf | pdf 413.5kb

17.02.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-biurowiec-17022022.pdf | pdf 2.6mb

regulamin-przetargu-biurowiec-17022022.pdf | pdf 2.5mb

08.02.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż ruchomości, tj. 32 autobusy, wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 18.01.2022 r. na dzień 08.02.2022 r.

w załączeniu :

 • oświadczenie o wyniku przetargu

oswiadczenie-przetarg-autobusy-08-02-2022 | pdf 314.2kb


01.02.2022

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na wybór Prezesa Zarządu.

W załączniku : 

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr  2

zalacznik-nr-1-do-uchwaly-rady-nadzorczej-postepowanie-kwalifikacyjne-na-stanowisko-prezesa-zarzadu.pdf | pdf 739.8kb

zalacznik-nr-2-do-uchwaly-rady-nadzorczej.pdf | pdf 19.6kb

20.01.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza zapytanie odnośnie możliwości pozyskania nowych autobusów  w ilości 5 szt zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.

w załączeniu :

 • zapytanie ofertowe

zapytanie-ofertowe-autobusy-20012022.pdf | pdf 758.9kb

20.01.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

PKS CZĘSTOCHOWA INFORMUJE  O DODATKOWYM UZUPEŁNIENIU TREŚCI PRZETARGU USTNEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI : 32 pojazdów wycofanych z ruchu. 

w załączeniu :

 • informacja dodatkowa

uzupelnienie-do-ogloszenia-08022022.pdf | pdf 320.2kb

19.01.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-ustnym-w-drodze-publ-licytacji-na-sprzedaz-uzytkowania-wieczystego-biurowiec-09022022.pdf | pdf 3.5mb

Ogłoszenie o przetargu ustnym - 32 pojazdy - 26.08.2021 | pdf 2.5mb

regulamin-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-biurowiec-09022022.pdf | pdf 3.5mb

18.01.2022

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI : 32 pojazdów wycofanych z ruchu. 

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licytacji-na-32-autobusy-08022022.pdf | pdf 609.4kb

regulamin-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-32-pojazdow-08022022.pdf | pdf 805.2kb

13.01.2022

W odpowiedzi na powtarzające się pytania dotyczące przetargu ogłoszonego dnia 28.12.2021 r.

pt. „PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczególności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.”

Przedstawiamy odpowiedź na zadane pytania.

informacja-do-ogloszenia.pdf | pdf 375.6kb

29.12.2021

PKS Częstochowa  informuje o ewidentnej omyłce pisarskiej dotyczącej  przetargu na sprzedaż ruchomości tj. 32 autobusów wycofanych z ruchu ogłoszonego  w dniu 21.12.2021, która wystąpiła w pozycji 31 wykazu pojazdów zawartego w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

W załączeniu:

Treść informacji

omylka-pisarska.pdf | pdf 47.5kb

28.12.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-biurowiec-28122021.pdf | pdf 857.3kb

regulamin-biurowiec-28122021.pdf | pdf 813.5kb

27.12.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego zgodnie z ogłoszeniem

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-z-przetargu-biurowca-17122021.pdf | pdf 283kb

21.12.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI : 32 pojazdów wycofanych z ruchu. 

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-ustnym-sprzedaz-ruchomosci-32-autobusy.pdf | pdf 3.4mb

regulamin-przetargu-ustnego-sprzedaz-ruchomosci-32-autobusy.pdf | pdf 4.2mb

08.12.2021

PKS Częstochowa S.A. ogłasza przetarg na całodobową ochronę  nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14/24 w Częstochowie

W załączeniu:

- Treść ogłoszenia

- Specyfikacja warunków zamówienia

 

 

ogloszenie-ochrona-2022.pdf | pdf 983.8kb

swz-ochrona-2022.pdf | pdf 1.6mb

24.11.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-biurowiec-17122021.pdf | pdf 4.5mb

regulamin-przetargu-biurowiec-17122021.pdf | pdf 4.3mb

15.11.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OGŁOSZONEGO W DNIU 04.10.2021 

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-z-dnia-26102021-r-przetarg-biurowiec.pdf | pdf 504.2kb

08.10.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-z-dnia-28092021-przetarg-32-autobusy.pdf | pdf 1.2mb

08.10.2021

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

 

W załączeniu : treść ogłoszenia

ogloszenie-biegly-uchwala-nr-82-3.pdf | pdf 61.7kb

04.10.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

biurowiec-ogloszenie.pdf | pdf 424.6kb

regulamin-biurowiec-26102021.pdf | pdf 414kb

23.09.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

w załączeniu :

 • protokół

protokol-biurowiec-23-09-21.pdf | pdf 540.7kb


13.09.2021

W odpowiedzi na powtarzające się pytania dotyczące przetargu ogłoszonego dnia 31.08.2021 r.

pt. „PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczególności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.”,

jako Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna publikuję informację o danych ogólnych dot. ww. nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów – jednostka ewidencyjna Częstochowa,
nr jedn. rej. G.250
obręb 250 działka nr 75/4 o pow. 1 924 m2 KW CZ1C/00114370/8

Budynek administracyjno - biurowy, cz. południowa

☐ dane podstawowe techniczno-użytkowe

* powierzchnia zabudowy - 389,00 m2

* powierzchnia użytkowa cz. administracyjno - biurowej - 1 224,84 m2

* powierzchnia użytkowa cz. piwnicznej - 274,61 m2

• kubatura - 6 224,00 m3

Budynek administracyjno - biurowy, cz. północna

☐ dane podstawowe techniczno-użytkowe

* powierzchnia zabudowy - 295,00 m2

* powierzchnia użytkowa cz. administracyjno - biurowej - 693,66 m2

* powierzchnia użytkowa cz. piwnicznej - 115,00 m2

• kubatura - 3 569,00 m3

Budynek portierni od strony ul. Krasińskiego

☐ dane podstawowe techniczno-użytkowe

* powierzchnia zabudowy - 14,00 m2

* powierzchnia użytkowa - 8,84 m2

• kubatura - 41,00 m3


03.09.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-przetarg-32-autobusy-28-09-2021.pdf | pdf 3.1mb

regulamin-przetarg-32-autobusy-28-09-2021.pdf | pdf 3.9mb


31.08.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250, o powierzchni 1924 m2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą KW nr CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli tj. w szczegółności budynek administracyjno-biurowy część południowa, budynek administracyjno-biurowy część północna oraz budynek portierni od strony ul. Krasińskiego.

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

ogloszenie-przetarg-biurowiec.pdf | pdf 4.5mb

regulamin-przetarg-biurowiec.pdf | pdf 4.6mb


27.08.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu

protokol-26082021-przetarg-32-autobusy.pdf | pdf 1.4mb


03.08.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

 • ogłoszenie o przetargu
 • regulamin przetargu

Regulamin przetargu ustnego - 32 pojazdy - 26.08.2021 | pdf 3.1mb


05.07.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

- ogłoszenie 

protokol-z-przetargu-32-autobusy-05072021.pdf | pdf 1.3mb


02.07.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI. ogłasza sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250,

o powierzchni 1924 m² położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, bez przeprowadzania przetargu i zaproszenie do składania ofert

w załączeniu :

- ogłoszenie

 

ogloszenie-biurowiec-02072021.pdf | pdf 1.8mb


09.06.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

- regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-na-32-autobusy-05072021-r.pdf | pdf 1.2mb

regulamin-przetargu-na-32-autobusy-05072021.pdf | pdf 1.5mb

08.06.2021

PKS Częstochowa  ogłasza wynik przetargu na sukcesywną dostawę paliwa wraz z transpotem ogłoszonego w dniu 15.05.2021 roku.

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

ogloszenie-o-wyborze-przetarg-paliwo-08062021.pdf | pdf 488.9kb

08.06.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy OGŁOSZONEGO W DNIU 12.05.2021 r.

w załączeniu :

- ogłoszenie o wyniku przetargu

protokol-z-przetargu-na-32-autobusy-07062021.pdf | pdf 1.8mb

01.06.2021

Stosownie do zapytania z dnia 26 maja 2021 r. ze strony Petrojet Sp. z o.o. z siedzibą w Kieszku Zamawiający oświadcza, że nie będzie wymagał złożenia przez oferentów potwierdzenia wniesienia kaucji gwarancyjnej, a jedynie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. XIII SWZ.

 

 

 

 

 

28.05.2021

PKS Częstochowa  

W odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące przetargu z dnia 17 maja 2021 r.

pt : „ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego”

W odpowiedzi na pytania:

 1. Wnosimy o wykreślenie w par. IIX pkt. 1.9 w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących konieczności wniesienia kaucji gwarancyjnej.

Odpowiedź :

VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty

1.9. Oświadczenie o wniesieniu kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14),

Wyjaśnienie – sprostowanie do zapisu SWZ

Ten załącznik nr 13 został uchylony, czyli punkt 1.9 SWZ jest częściowo nieaktualny, bo powołuje się na nieistniejący obowiązek, ale nie zmienia to faktu, że kaucji (zabezpieczenia) MOŻNA (nie trzeba) wymagać.

W ustawie Pzp (nowej-aktualnej) kaucję nazwano "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy " i jest to uregulowane w art. 449-453.
Nie ma zatem prawnego obowiązku żądania wniesienia zabezpieczenia, ale można tego wymagać.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie że oferent ma złożyć ofertę osobiście lub poprzez operatora pocztowego na adres : ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa

   

  Odpowiedź :

  Tak ofertę należy złożyć w siedzibie spółki lub poprzez operatora pocztowego na adres :

  ul. Krasińskiego 14/24 , 42-200 Częstochowa

 

 1. Prosimy o potwierdzenie iż Państwa urządzenia pomiarowe posiadają i będą posiadały przez cały czas realizacji ważne legalizacje.

 

Odpowiedź :

Wszystkie urządzenia pomiarowe posiadają i będą posiadały ważne legalizacje.

 

 

15.05.2021

PKS Częstochowa  ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę paliwa wraz z transpotem

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja  warunków zamówienia

ogloszenie-paliwa-17052021.pdf | pdf 885.4kb

swiz-paliwa-17052021.pdf | pdf 722.5kb

12.05.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI tj. 32 pojazdy

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

- regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-07062021-sprzedaz-ruchomosci-32-pojazd.pdf | pdf 3.2mb

regulamin-przetargu-07062021-sprzedaz-ruchomosci-32-pojazd.pdf | pdf 4mb

22.04.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A.  ogłasza zapytanie ofertowe na pozyskanie 5 szt. autobusów

w załączeniu :

- zapytanie

zapytanie-ofertowe-na-pozyskanie-5-szt-autobusow.pdf | pdf 830.7kb

16.02.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI. ogłasza sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250,

o powierzchni 1924 m² położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, bez przeprowadzania przetargu i zaproszenie do składania ofert

w załączeniu :

- ogłoszenie 

ogloszenie-o-sprzedazy-prawa-uzytkowania-wieczystegoo-dzialki-754.pdf | pdf 234.5kb

15.02.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI. informuje o  wyniku przetargu na: Sukcesywną dostawę paliwa wraz z transportem dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, ogłoszony w dniu 26 stycznia 2021 roku.

w załączeniu :

- Treść ogłoszenia

ogloszenie-o-wyborze-oferty-na-dostawe-paliwa.pdf | pdf 48.7kb

29.01.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI.

OGŁOSZENIE O WYNIKU  IV PRZETARGU USTNEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI.

w załączeniu :

- ogłoszenie o wyniku  przetargu

ogloszenie-o-wyborze-oferty-sprzedaz-ruchomosci-z-dnia-0401.pdf | pdf 48.5kb

26.01.2021

PKS Częstochowa w likwidacji ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę paliwa wraz z transpotem

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja  warunków zamówienia

ogloszenie-paliwa-26012020-r.pdf | pdf 1.4mb

specyfikacja-paliwa-26012020-r.pdf | pdf 3.1mb

12.01.2021

PKS Częstochowa w likwidacji informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na : Sukcesywną dostawę paliwa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, na okres od 15 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r., ogłoszony w dniu 10 grudnia 2020 roku.

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

ogloszenie-paliwa-12-styczen-2021.pdf | pdf 137kb

12.01.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI. informuje o  wyniku przetargu na: Wycenę ruchomości , Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, ogłoszony w dniu 02 grudnia 2020 roku.

w załączeniu :

- Treść ogłoszenia

ogloszenie-wycena-ruchomosci.pdf | pdf 140.5kb

12.01.2021

PKS Częstochowa w likwidacji informuje o wyniku przetargu na: Ochronę całodobową nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14/24, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, ogłoszony w dniu 10 grudnia 2020 roku.

W załączeniu:

Treść informacji

ogloszenie-ochrona.pdf | pdf 149.6kb

05.01.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI. informuje o że z uwagi na uwarunkowania wynikłe z sytuacji związanej z Pandemią COVID-19 termin ogłoszenia wyników przetargu na: Wycenę ruchomości , Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, ogłoszony w dniu 02 grudnia 2020 roku, został przesunięty na dzień 12 stycznia 2021 roku.

w załączeniu :

- ogłoszenie

komunikat-nr-3-2021.pdf | pdf 111.1kb

04.01.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI. ogłasza sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 75/4, obręb 250,

o powierzchni 1924 m² położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, bez przeprowadzania przetargu i zaproszenie do składania ofert

w załączeniu :

- ogłoszenie 

 

iii-przetarg-z-wr-ogloszenie-o-sprzedazy-bez-przetargu-biurowiec-14-01-2021.pdf | pdf 656kb

04.01.2021

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI.

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI.

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

- regulamin przetargu

iv-28-01-2021-ogloszenie-o-przetargu.pdf | pdf 778.5kb

regulamin-przetargu-ustnego-autobusy-iv-28-01-2021.pdf | pdf 1022.7kb

04.01.2021

PKS Częstochowa w likwidacji informuje o że z uwagi na uwarunkowania wynikłe z sytuacji związanej z Pandemią COVID-19 termin ogłoszenia wyników przetargu na: Ochronę całodobową nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14/24, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, na okres od 15 stycznia 2021 r., do 31 maja 2021 r., ogłoszony w dniu 10 grudnia 2020 roku, został przesunięty na dzień 12 stycznia 2021 roku.

W załączeniu:

Treść informacji

komunikat-nr-2-ochrona-obiektu.pdf | pdf 119.7kb

04.01.2021

PKS Częstochowa w likwidacji informuje o że z uwagi na uwarunkowania wynikłe z sytuacji związanej z Pandemią COVID-19 termin ogłoszenia wyników przetargu na : Sukcesywną dostawę paliwa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji, na okres od 15 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r., ogłoszony w dniu 10 grudnia 2020 roku, został przesunięty na dzień 12 stycznia 2021 roku.

W załączeniu:

Treść informacji

komunikat-nr-1-dostawa-paliwa.pdf | pdf 118.1kb

29.12.2020

PKS Częstochowa w likwidacji informuje o ewidentnej omyłce pisarskiej dotyczącej  przetargu na całodobową ochronę  nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14/24 w Częstochowie która  została zapisana w SIWZ przetargu z dnia 10 grudnia 2020 roku.

W załączeniu:

Treść informacji

wyjasnienie-do-ewidentnej-pomylki.pdf | pdf 117.3kb

14.12.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza wynik III przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż ruchmości ogłoszonego w dniu 19.11.2020 roku.

W załączeniu :

- ogłoszenie

protokol-z-dnia-11122020.pdf | pdf 365.2kb

10.12.2020

PKS Częstochowa w likwidacji ogłasza przetarg na całodobową ochronę  nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14/24 w Częstochowie

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ogloszenie-przetarg-pks-ochrona-12-2020.pdf | pdf 2.1mb

siwz-pks-ochrona-12-2020.pdf | pdf 3.5mb

10.12.2020

PKS Częstochowa w likwidacji ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę paliwa wraz z transpotem

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ogloszenie-przetarg-pks-paliwa-12-2020.pdf | pdf 2.3mb

siwz-pks-paliwa-12-2020.pdf | pdf 4.8mb

02.12.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza II przetarg na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

ogloszenie-o-ii-przetargu-na-ruchomosci.pdf | pdf 3.3mb

1.12.2020

PKS Częstochowa S.A. w likiwdacji informuje że unieważnia przetarg na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości , wyznaczone zgodnie z ogłoszeniem z dnia 9.10.2020 roku.

W załączenie treść komunikatu :

komunikat-uniewaznienie-przetargu-ruchomosci-z-dn-9102020.pdf | pdf 114.2kb

19.11.2020

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI.

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI.

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

- regulamin przetargu

ogloszenie-o-iii-przetargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licytacji.pdf | pdf 752kb

regulamin-iii-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-ruchomosci.pdf | pdf 991.9kb

12.11.2020

PKS Częstochowa S.A. w likiwdacji informuje że przesuwa termin ogłoszenia wyników  przetargu na sporządzenie wyceny ruchomości zgodnie z ogłoszeniem z dnia 9.10.2020 roku.

W załączenie treść oświadczenia :

oswiadczenie-w-sprawie-przetargu-na-wycene-ruchomosci.pdf | pdf 104.4kb

10.11.2020

PKS Częstochowa S.A. w likiwdacji informuje że unieważnia przetarg na sprzedaż ruchomości tj. 6 autobusów technicznie niesprawnych i wycofanych z ruchu , oraz 14 autobusów przeznaczonych na złomowanie, wyznaczone zgodnie z ogłoszeniem z dnia 9.10.2020 roku.

W załączenie treść komunikatu :

komunikat.pdf | pdf 164.2kb

27.10.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji informuje że rozszerza zakres wyceny  urządzeń o wycenę                                        

-   Myjni  Bezdotykowej 3-stanowiskowej produkcji BKF Myjnie rok produkcji 2015  

Dotyczy ogłoszonego przetargu na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości  z dnia 09.10.2020 r.

19.10.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji przedstawia wykaz urządzeń do wyceny ogłoszonego przetargu na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości  w dniu 09.10.2020 r.

w załączeniu :

- wykaz urządzeń do wyceny

wykaz-urzadzen-do-wyceny.pdf | pdf 67.5kb

09.10.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza przetarg na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

 

ogloszenie-o-przetargu-wycena-ruchomosci-09102020.pdf | pdf 208.4kb

09.10.2020

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI.

w załączeniu :

- ogłoszenie o przetargu

- regulamin przetargu

ogloszenie-o-ii-przetargu-na-sprzedaz-ruchomosci.pdf | pdf 1mb

regulamin-ii-przetargu-na-sprzedaz-ruchomosci.pdf | pdf 1.3mb

09.10.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza wynik przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż ruchmości ogłoszonego w dniu 18.09.2020 roku.

W załączeniu :

- ogłoszenie

ogloszenie-09102020-o-wyniku-przetargu-na-autobusy.pdf | pdf 156.3kb

09.10.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza sprzedaż prawa wieczystego użytkowania bez przeprowadzania przetargu i zaprasza do składania ofert dotyczącej

działki nr. 75/4 , obręb 250 o powierzchni 1924 , położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- ogłoszenie o sprzedaży

ogloszenie-o-sprzedazy-prawa-uzytkowania-wieczystego.pdf | pdf 734.2kb

22.09.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłosza  wynik  przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr: 51, 54/3, 56/1, 56/3, 56/4, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/7 o powierzchni 29 016m² położonych w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 14/24 ogłoszonego w dniu 31.08.2020 roku

W załączeniu :

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

ogloszenie-o-wyniku-przetargu-z-dnia-22092020-r.pdf | pdf 177.6kb

21.09.2020

Do ogłoszenia o Przetargu ogłoszonego dnia 31.08.2020 r.  dotyczącego  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr: 51, 54/3, 56/1, 56/3, 56/4, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/7 o powierzchni 29 016m² położonych w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 14/24

dotyczy wyjaśnienia : pkt.15 ppkt 3 litera d

w załączeniu : wyjaśnienie

doogloloszenia-o-przetargu-pkt15-ppkt3-litera-d.pdf | pdf 119.9kb

18.09.2020

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI.

Wyjaśnienie do zapytania z dnia 17.09.2020 dotyczącego przetargu ogłoszonego w dniu 31.08.2020 dotyczącego  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr: 51, 54/3, 56/1, 56/3, 56/4, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/7 o powierzchni 29 016m² położonych w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 14/24

W załączeniu : treść wyjaśnienia

oswiadczenie-dot-przetargu-w-dniu-22092020-kopia.pdf | pdf 115kb

18.09.2020

PKS CZĘSTOCHOWA S.A. W LIKWIDACJI.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI.

Ogłoszenie o przetargu autobusy | pdf 1.1mb

Regulamin przetargu autobusy | pdf 1.3mb

Ocena techniczna samochodów:

1 AUTOSAN EPJ 12TX | pdf 2.3mb

2 AUTOSAN SC 41022 | pdf 2.3mb

3 AUTOSAN EPJ 01TY | pdf 2.1mb

4 AUTOSAN SC 51949 | pdf 2.3mb

5 AUTOSAN SC 03394 | pdf 2.7mb

6 AUTOSAN SC 03395 | pdf 2.5mb

7 AUTOSAN SC 12387 | pdf 2.2mb

8 AUTOSAN SC 0352A | pdf 2.2mb

9 AUTOSAN EPJ 04TX | pdf 2.2mb

10 SOLBUS SC 6451C | pdf 2.8mb

11 SOLBUS SC 7286C | pdf 2.6mb

12 AUTOSAN SC 00156 | pdf 2.2mb

13 VOLVO SC 4342R | pdf 2.2mb

14 AUTOSAN SC 76548 | pdf 2.1mb

Ekspertyza samochodów:

471 JELCZ SC 03779 | pdf 2.1mb

472 JELCZ SC 12693 | pdf 2.3mb

473 JELCZ SC 12694 | pdf 2.1mb

474 JELCZ SC 41025 | pdf 2.5mb

475 JELCZ SC 72990 | pdf 2.2mb

482 MERCEDES SC 0213K | pdf 2.7mb

04.09.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłosza oświadczenie sprostowanie do  przetargu ustnego z dnia 31.08.2020 r.  na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
tj. działek nr: 51, 54/3, 56/1, 56/3, 56/4, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/7 o powierzchni 29 016m² położonych w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 14/24

W załączeniu :

- Oświadczenie o sprostowaniu

03092020-oswiadczenie-przetarg-zajezdnia-22092020.pdf | pdf 166kb

01.09.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłosza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego bez przeprowadzania przetargu działki nr 75/4, obręb 250,
o powierzchni 1924 m² położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- Zaproszenie do składania ofert

ogloszenie-przetarg-biurowiec-22092020.pdf | pdf 1.5mb

31.08.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłosza  przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
tj. działek nr: 51, 54/3, 56/1, 56/3, 56/4, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/7 o powierzchni 29 016m² położonych w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 14/24

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

- Regulamin przetargu

ogloszenie-przetarg-zajezdnia-22092020.pdf | pdf 3.4mb

regulamin-przetarg-zajezdnia-22092020.pdf | pdf 2.4mb

07.08.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłosza przetarg ustny na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr: 51, 54/3, 56/1, 56/3, 56/4, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/7 o powierzchni 29 016m2 położonych w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 14/24, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr CZ1C/00091368/3, CZ1C/00015580/9, CZ1C/00114370/8 wraz z prawem własnością znajdujących się na niej budynków i budowli stanowiących część terenu zajezdni autobusowej w Częstochowie

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

- Regulamin przetargu

Ogłoszenie | pdf 2.9mb

Regulamin | pdf 2.3mb

07.07.2020  

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr. 75/4 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

- Regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-biurowiec-28-lipiec-2020.pdf | pdf 1.6mb

regulamin-przetargu-biurowiec-28-lipiec-2020.pdf | pdf 1.2mb

16.06.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza informację o wyniku  przetargu na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości  z dnia 29.05.2020 roku.

W załączeniu :

- informacja o wyborze oferty

informacja-o-wyborze-oferty.pdf | pdf 125kb

09.06.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza informację po  przetargu na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości  z dnia 29.05.2020 roku.

W załączeniu :

- Informacja po przetargu

informacja-po-przetargu.pdf | pdf 119.7kb

04.06.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr. 74/2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

- Regulamin przetargu

ogloszenie-o-drugim-przetargu-06072020.pdf | pdf 1.4mb

regulamin-drugiego-przetargu-06072020.pdf | pdf 1.2mb

29.05.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza przetarg na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości.

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

ogloszenie-o-przetargu-wycena-ruchomosci.pdf | pdf 179.9kb

25.05.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza wyniki przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr. 75/4 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- protokół z przetargu

protokol-z-dn20052020.pdf | pdf 196.1kb

25.05.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza wyniki przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr. 74/2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- protokół z przetargu

protokol-z-dn25052020r-hotel.pdf | pdf 207.5kb

28.04.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr. 74/2 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

- Regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-bud-hotelowy.pdf | pdf 497.1kb

regulamin-przetargu-bud-hotelu.pdf | pdf 397.9kb

27.04.2020

PKS Częstochowa S.A. w likwidacji ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr. 75/4 położonej w Częstochowie przy ul. Krasińskiego 12 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

W załączeniu :

- Ogłoszenie przetargu

- Regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-bud-szkoly.pdf | pdf 513.9kb

regulamin-przetargu-20052020r-bud-szkoly.pdf | pdf 415.5kb

24.03.2020

INFORMACJA  O WYNIKU  TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W załączeniu :

Informacja o wyniku przetargu

protokol-23032020-przetarg.pdf | pdf 53.2kb

28.02.2020

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W załączeniu :

Ogłoszenie o drugim przetargu 

Regulamin

ogloszenie-o-trzecim-przetargu.pdf | pdf 402.7kb

regulamin-trzeciego-przetargu.pdf | pdf 408.8kb

26.02.2020

Oświadczenie dotyczące: drugiego przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż gruntu tj. działki nr 24/2 o powierzchni 9849 m2 , położonej w Częstochowie przy ul. Wolności 45/49 , o wyniku którego poinformowano w dniu 09.11.2019 r.

W załączeniu :

Treść oświadczenia

 

oswiadczenie.pdf | pdf 74.8kb

12.12.2019

Informacja o wyniku  przetargu na sukcesywną dostawę paliwa wraz z transpotem ogłoszonego w dniu 9.10.2019 r.

W załączeniu:

Treść informacji

 

protokol-z-przetargu-w-dniu-28112019.pdf | pdf 50.7kb

6.12.2019

PKS Częstochowa ogłasza  przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze publicznej licytacji.

W załączeniu :

Treść ogłoszenie

Regulamin przetargu

ogloszenie-o-przetargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licytacji-412.pdf | pdf 550.9kb

regulamin-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-412.pdf | pdf 423.2kb

29.11.2019

Informacja o wyniku przetargu  Ustnego w drodze Publicznej Licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotyczącego ogłoszenia z dnia 16.10.2019 r.

W załączeniu :

Treść ogłoszenia

scan0034.pdf | pdf 314.4kb

18.11.2019

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert dotycząca ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9.10.2019 r.

W załączniku treść informacji

przedluzenie-przetargu-ogloszenie-o-zamowieniu-pks.pdf | pdf 50.9kb

9.11.2019

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania  gruntu tj. działki nr 24/2 o powierzchni 9849 m2 , położonej w Częstochowie przy ul. Wolności 45/49 wyznaczonego na dzień 6 listopada 2019 r.

 

W załączeniu treść informacji

informacja-o-wyniku-drugiego-przetargu.jpg | jpeg 1.4mb

05.11.2019

Wyjaśnienia dopytań z dnia 4.11.2019 r dotyczące przetargu
ustnego w drodze publicznej licytacji Dworca Autobusowego PKS. (ogłoszenie z dnia 15.10.2019)

W  załączeniu treść wyjaśnienia

tresc-wyjasnienia-d.pdf | pdf 87.3kb

31.10.2019

Wyjaśnienia dopytań dotyczące przetargu
ustnego w drodze publicznej licytacji Dworca Autobusowego PKS. (ogłoszenie z dnia 15.10.2019)

W  załączeniu treść wyjaśnienia

Treść wyjaśnień do zapytania z dnia 29.10.2019 | pdf 2.7mb

17.10.2019

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 16.10.2019 (omyłka pisarska )

W  załączeniu treść sprostowania

oswiadczenie-przetarg-biurowiec-omylka-pisarska.pdf | pdf 233.3kb

16.10.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W załączeniu :

Treść ogłoszenia

Regulamin przetargu

ogloszenie-przetarg-nowy-regulamin-biurowiec-15112019.pdf | pdf 2.3mb

regulamin-przetarg-nowy-regulamin-biurowiec-15102019.pdf | pdf 2.1mb

15.10.2019

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W załączeniu :

Ogłoszenie o drugim przetargu

Regulamin

ogloszenie-o-drugim-przetargu-sprzedaz-nieruchomosci-15102019.pdf | pdf 1.9mb

regulamin-drugiego-przetargu-15102019.pdf | pdf 2.1mb

15.10.2019

Odwołanie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji
na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr 24/2.

W załączeniu treść odwołania

owolanie-przetargu-licytacji-15102019-r.pdf | pdf 365.7kb

9.10.2019

PKS Częstochowa ogłasza przetarg na sukcesywną dostawę paliwa wraz z transpotem

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf | pdf 4mb

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-skompresowany.pdf | pdf 4.4mb

4.10.2019

PKS Częstochowa informuje o unieważnieniu przetargu na sukcesywną dostawę paliwa

W załączeniu treść unieważnienia :

oswiadczenie-uniewaznienie-przetargu.pdf | pdf 215.2kb

3.10.2019

PKS Częstochowa ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze publicznej licytacji.

W załączeniu :

Treść ogłoszenie

Regulamin przetargu

ogloszenie-o-drugim-przetargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licyta.pdf | pdf 1.9mb

regulamin-drugiego-przetargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licytcj.pdf | pdf 2.1mb

do-ogloszenia-ii.pdf | pdf 451.9kb

16.09.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PKS Częstochowa ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego do PKS Częstochowa.

W załączeniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść Ogłoszenia


05.09.2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości:


09.08.2019 

Ogłoszenie o rokowanich

Publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości.

 


25.07.2019 

Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego:


23.05.2019

Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości:


23.05.2019

Regulamin przetargu:


15.05.2019 

Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego:


12.03.2019 

Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości:


12.03.2019

Regulamin przetargu:


12.03.2019

Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu:


09.08.2018

Uchwała w sprawie: Powołania Prezesa Zarządu Spółki:


15.06.2018 

Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu


Protokół z II przetargu ustnego na sprzedaż Pajęczna

Protokół z II przetargu | pdf 334.4kb


Obwieszczenie o II przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

II Przetarg Pajęczno | pdf 81.8kb


Projekt regulaminu przetargu 14.05

Projekt regulaminu przetargu 14.05.2018 | pdf 61.7kb


Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego 

Protokół z przetargu | pdf 192.9kb


Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości.

obwieszczenie-o-przeatargu-ustnym-w-drodze-publicznej-licytacji.pdf | pdf 440.8kb


Informacja o wyborze oferty na dostawę paliwa:

 

Informacja o wyborze na dostawę paliwa | pdf 230.3kb


Ogłoszenie dotyczące wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018

ogloszenie-biegly-2017.pdf | pdf 63.3kb


Petrojet Sp. z o. o. ogłoszenie wyniku:

czytaj

Orlen Paliwa Sp. z o.o. ogłoszenie wyniku:

czytaj


Pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego do PKS Częstochowa:

pytania-dotyczace-przetargu.pdf | pdf 415.7kb


Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przesłane zapytania w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym  na sukcesywne dostawy wraz z transportem oleju napędowego do PKS Częstochowa zawiadamiam, iż zgodnie z wystawiona informacja na stronie internetowej oraz ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej termin zakończenia postępowania przetargowego został przedłużony do dnia 14 września 2017 r.

 

Jednocześnie w odpowiedzi na przesłane zapytania wskazuję:

ad 1 zakupione paliwo będzie wykorzystywane dla celów własnych, na dzień dzisiejszy spółka nie posiada niezbędnych koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

ad2. odpowiedź na wskazane zapytanie zostanie udzielone w dniu jutrzejszym, z uwagi na konieczność konsultacji w sprawie.

ad3. kwota wadium wynosi 153.000,00 zł

ad4. termin składania ofert zosał orzesuniety do dnia 14 września 2017 r.

ad5. projekty zostały zmodyfikowane.

W przypadku zapytań, proszę o kontakt mailowy.

Z poważaniem

 

Emil Burzyński

Radca Prawny

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PKS Częstochowa ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego do PKS Częstochowa.

W załączeniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść Ogłoszenia


Ogłoszenie dot. przetargu | pdf 219kb


SIWZ | pdf 727.5kb


Modyfikacja Specyfikacji dotycząca dat:


ogloszenie-dotyczace-przetargu.pdf | pdf 68.6kb


siwz.pdf | pdf 241kb


DANE PODSTAWOWE 

Siedziba i adres spółki:  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa
w Częstochowie Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 14/24
42-200 Częstochowa
województwo: śląskie    
kraj: Polska

Nazwa skrócona:
PKS Częstochowa S.A.

Dane identyfikacyjne:
NIP: 573-020-61-94
KRS: 0000222666
Regon: 000616050
Konto: ING Bank Śląski SA O/Częstochowa
Nr Konta: 46 1050 1142 1000 0005 0162 3433

Telefony/poczta elektroniczna: 
Sekretariat - tel/fax 34 379 11 30 e-mail: sekretariat@pks-czestochowa.pl

Oddział Spółki:  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa
w Częstochowie Spółka Akcyjna Oddział w Pajęcznie
ul. 1-go Maja 73
98-330 Pajęczno
województwo: łódzkie    
kraj: Polska


ORGANY SPÓŁKI
 

1. Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Mariusz Wasik

 

2. Skład Rady Nadzorczej:

 1. Hanna Tataj - Kuć
 2. Stanisław Dratkiewicz
 3. Piotr Geremek

 


PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI:

     49.31.Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
     49.39.Z transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
     52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
     79.11.B działalność pośredników turystycznych 
     79.90.B działalność w zakresie informacji turystycznej 
     45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem 
                  motocykli
     68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
     71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne 
     45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
                   z wyłączeniem motocykli
     73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
                   pozostałych mediach


STATUS SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie  Spółka Akcyjna, powstało w wyniku komercjalizacji  Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Częstochowie i rozpoczęło działalność od 01.01.2005r. na podstawie aktu notarialnego:

Numer Repertorium: A Nr 22610/2004.
Akt komercjalizacji  z dnia 22.09.2004 roku.

W dniu 01.12.2004 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000222666.  


STRUKTURA WŁASNOŚCI SPÓŁKI

Majatek spółki:

1.

Kapitał zakładowy
(opłacony w całości )

7 500 000,00 PLN

2.

Liczba akcji wszystkich emisji

750 000

3.

Wartość nominalna 1 akcji

10,00 PLN

 

Kapitał spółki:

Wysokość kapitału zakładowego - 7.500.000 zł
Liczba akcji wszystkich emisji - 750.000
Wartość nominalna akcji  - 10,00 zł.
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego - 7.500.000 zł 
Nazwa serii akcji - A
Liczba akcjii w danej serii - 750.000

Akcje nie są uprzywilejowane
Dane jedynego akcjonariusza:
Skarb Państwa


SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

 

2017-03-29-schemat-organizacyjny-od-01-04-2017.pdf | pdf 32.4kb