Ceny biletów

Bilet jednorazowy na odległość ponad 50 km - jest FAKTURĄ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1485
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur: 
§ 3
przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:
a) numer i datę wystawienia,
b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika
c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
e) kwotę podatku,
f) kwotę należności ogółem;

Zarządzenie Zarządu PKS Częstochowa o zmianie cen biletów od 4.12.2019 na wybranych liniach komunikacyjnych

ogloszenie-o-obizce-cen-blitetow-na-liniach.pdf | pdf 46.8kb


Zarządzenie Zarządu PKS Częstochowa

 

więcej


Opłaty za przewozy na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej  i przyśpieszonej...

więcej


Opłaty za przewozy na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej...

więcej


Opłaty za przewozy na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej... 

więcej


Opłaty za przewozy na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji pośpiesznej..

więcej


Opłaty za przewóz bagażu... 

więcej